Damar

Damar

Damar, insan, hayvan ve bitkilerde bulunan içinde besleyici bir sıvının bulunduğu, kanın dolaştığı tüm kanalların genel ismidir. İnsan ve hayvanlarda kan ve lenfaya ait damarlar, bitkilerde ise özsu için damarlar vardır. Kan damarları, kalpten başlayan kan alışverişini bütün vücuda yaydıktan sonra yeniden kalbe getiren damarlardır. Bunlardan biri olan «atardamarlar» karıncıklardan çıkar. Önemli olan atardamarlar başta «büyük atardamar» (aort) ve «akciğer atardamarlarıdır. «Toplardamarlar» ise, vücuda dağılan tüm kanı toplayıp yeniden kalbe getiren damarlardır. Bunların haricinde bir de «kılcal damarlar» (kılcallar) vardır. Bu damarlar atardamar ve toplardamara oranla oldukça ince damarlardır. Çapları milimetrenin yaklaşık olarak binde 3-7'si kadardır. Atardamar ve toplardamarların arasındaki bağlantıyı birleştirir.

Atardamarın özellikleri ve görevi,

En kalın kan damar olan atardamar, sol karıncıktan başlar ve aort alır. Bu atardamarın karıncık bölmesinden çıkış ağzında üç bölmeli bir sigma kapakçığı bulunmaktadır. Bu kapakçık damarda bulunan kanın aorttan sol karıncığa doğru dönmesine engel olmaktadır. Aort, kalp ile arasındaki mesafe uzadıkça çeşitli organlara doğru kollar vererek tüm vücudun en uzak yerlerine dahi ulaşır ve vücuda kan iletir. Akciğerde bulunan atardamar sağ karıncıktan başlar ve akciğerlere doğru uzanır. Bu damarın yer aldığı çıkış ağzında da üç bölmeli bir sigma kapakçığı bulunmaktadır. Akciğer atardamarının çıkışında yer alan sigma kapakçığı kanın yeniden sağ karıncığa dönüşünü engeller.

Toplardamarın özellikleri ve görevi,

Toplardamarlar, alt ana ve üst ana toplardamarı olarak iki gruba ayrılır. Her iki damar da bedenin üst ve alt bölümlerinde yer alan kanı toplayıp kalpteki sağ kulakçığa getirir. Bununla beraber, akciğerlerden oksijene maruz kalmış kanı getiren ve kalpteki sol kulakçığa açılan 4 tane akciğer toplardamarı bulunmaktadır.

Kılcal damarların özellikleri ve görevi,

Kılcal damarlar, çapları bakımından çok ince damarlardır. Kılcal damarlar vücut dokularının içine yayılıp, kılcal damar ağ gruplarını oluşturarak vücuttaki en küçük hücrelere kadar kanın iletimini sağlamaktadırlar (atardamarın kılcalları). Hücrelerden aynı yöntemle kanı toplayan da yine kılcal damarlardır (toplardamarın kılcalları).

Arterioller,

Arteriollerde yer alan kan kapillerlere akar. Bu oldukça ince olan damarlar, dokular içinde yoğun bir damar ağı oluştururlar. Kan ile dokular arasında gerçekleşen madde alışverişini kapiller damarlar sağlamaktadır. Duvarları fazlasıyla incedir, bundan dolayı gıdalar ve O2 nin kolayca difüzyonuna uğramasına imkan verirler. Çünkü, kapiller duvarı bir dereceye kadar gözenekli bir yapıya sahiptir. Bu şekilde plazma dokulara rahatça geçebilmektedir.

Arterler,

kalbin ventrikül ismi verilen odacıklarından alınan kanı organlara taşırlar. Pulmoner arter hariç diğerleri olmak üzere, tüm arterler O2'den daha zengin kan taşırlar. Bir arterin sahip olduğu en küçük dallarına arteriol ismi verilir. Kan basıncının düzenlenmesi aşamasında arterioller oldukça önemlidir.

Kapiller,

Kapiller içinde bulunan kan venüllere geçer. Bunlara katılarak çap bakımından daha büyük yapıya sahip olan venleri oluşturur. etrafa yayılmış vaziyette olan kanın, yeniden kalbe dönmesini venler sağlar. Pulmoner venler haricinde kalan tüm venler O2'den fakir yapıya sahip kan taşırlar. Organların canlılık düzeyini ve fonksiyonlarını koruyabilmeleri için öncelikle onları besleyen kan akımının sürekli ve düzgün olmasını sağlamak gerekir. Bu sebepten dolayı damarlardaki en ufak tıkanıklıklar dahi ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Yaşlanma, diyabet, hareketsizlik ,toksik maddelerin vücutta birikimi gibi sorunlar ve bazı damar dışında kalan hastalıklar damarlarda tıkanmalara ve daralmalara sebep olabilmektedir. Arteri tıkılmış olan organın tamamı ya da beslenemeyen bölümü gangren olur ve fonksiyonlarını yitirmeye başlar. Daha seyrek görülmekte olan ven tıkanıklıklarında ise tıkanmanın yaygınlık derecesine göre az veyahut da çok fonksiyon bozuklukları ortaya çıkmaktadır.

Damarın duvarları,

Arter ve ven duvarları ise tunica ismi verilen üç tabakadan oluşmaktadır. En içte bulunan kısım endotel (yani Tunica intima) ismini alır. Basit yapıya sahip bir epitelden oluşan tabakadır. Kanın aktığı pürüzsüz ve düzgün yüzeyi oluşturur. Orta tabaka bölmesini tunica media yapar; düz kaslar ve bağ dokusundan oluşur. Bu tabaka arterler arasında en kalını olup, elastik özellikte lifler içerir. Dış tabaka olan tunica adventitia, arterler arasında oldukça incedir, fakat büyük venlerin duvarlarında en kalın tabakayı oluşturur. Elastik ve kollagen özellikler taşıyan özel liflerden zengin bir bağ dokudan meydana gelir.

Genel anlamda, venler arterlere göre daha ince yapıya sahiptir. Çoğu büyük yapıdaki venler kapak bulundurur. Valvül ismi verilen bu kapaklar, kendi içinde iki kapakçıktan (diğer adı cuspis) oluşur. Endotel tabakasının içe doğru kaydırılmasıyla meydana gelen cuspisler sayesinde, yerçekimi kanunlarına ters hareket eden kanın geri dönme işlemi engellenir. Kapiller duvarını oluşturan başlıca madde endoteldir. Arteriolun kapillere yakın bölümünde damarı sarmalayan düz kas hücreleri, gevşeme-kasılma suretiyle, kapiller içine kan akımını düzenlemeye başlar.

dalak karaciğer ve kemik iliğinde venül ve arteriol , kapillerlebenzerlik gösteren sinusoidler içine açılırlar. Bir sinüsoidi çevreleyen endotel hücreleri, bir damarın diğeri ile ilişki kurmasına engel olan barierler oluşturur. Bu sebepten ötürü sinusoidlerde sızıntı oldukça fazladır. Sinusoidlerin dış çevresinde makrofajlar bulunmaktadır. Bu makrofajlar, damarın içine karışın yabancı cisimleri belirleyerek dolaşımdan uzaklaştırır.

Son Güncelleme : 11.04.2021 15:03:05
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ALİ ATAY - 11.04.2021 15:03:05
Damar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Damar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Damar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Ayakta Damar Tıkanıklığı
Ayakta Damar Tıkanıklığı
Ayakta damar tıkanıklığı, hastalığı atardamar tıkanıklığı hastalığı ile kendini belli etmektedir. İlerleyen yaşlarda özellikle ellili yaşlarının üzerinde erkek hastalarda daha fazla görülmektedir. Damar sertliğine bağlı olarak oluşan ayakta bulunan d...
Damar Kasılması
Damar Kasılması
Damar kasılması, atardamar duvarında meydana gelen sertleşmeyle birlikte damarın esnekliğini yitirmesiyle yaşanan ve ateroskleroz damar sertliği olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. Erkekleri daha fazla etkiler. Damar kasılması kalp enfarktüsü, bey...
Damar Şişmesi
Damar Şişmesi
Damar şişmesi, (yani anevrizma), damar çapının belli bir yerde ortalama %50 den fazla büyümesi şeklinde tanımlanır. Sıklıkla sebebi, damar duvarının sağlamlığını sağlayan elastin ve kollajen gibi liflerin bazı bireylerde az veyahut da sorunlu olma...
Damar Yolu
Damar Yolu
Damar Yolu, Damar insan üzerindeki kan dolaşımını organlara ve uzuvlara iletilmesini sağlayan bir nevi insanın yol haritasıdır. Damarlar sayesinde vücudumuzda bulunan kan organlara pompalanarak hayatsal faaliyetin devamı sağlanmaktadır. Damar yolu is...
Damar Kireçlenmesi
Damar Kireçlenmesi
Damar kireçlenmesi belli yaşlardan sonra görülmekte olan ve halk arasında daha çok damar sertliği olarak bilinen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta vücutta bulunan kan damarlarının bir kısmının ya da hepsinin sertleşmesi ve buna bağlı olarak da esn...
Boyun Damar Tıkanıklığı
Boyun Damar Tıkanıklığı
Boyun damar tıkanıklığı, şah damarı olarak da bilinen karotis damarının tıkanmasıdır. Bu damar, beynin beslenmesini sağlamakta ve çoğunlukla 40-45 yaşının üzerindeki kişilerde, görülmektedir. İlk önce damarda başlayan darlık, zaman geçtikçe boyun dam...
Lenf Damarı
Lenf Damarı
Lenf Damarları, Vücudun hemen hemen bütün dokularında yer alan ve içerisinde lenf sıvısının dolaştığı bir damar ağı kurarlar. Bu damar ağının bazı yerlerinde ise, lenf bezleri adı verilen özel yapılar yer alır. Lenf damar ağı ve bunların üstüne yerle...
Aort Damarı Yırtılması
Aort Damarı Yırtılması
Aort Damarı Yırtılması, Aort damarı vücudumuzun kan akışını sağlayan ana damarıdır. Aort adı verilen bu damar, kalpten çıkan kanı vücuda pompalayan ana atar damardır. Aort damarının çapı 2,5 santimetredir ve vücudumuzda bu çapa sahip başka bir damar ...
Koroner Damar
Koroner Damar
Koroner damar, kalp vücuttaki diğer organlar gibi hücrelerden meydana gelmiştir. Kalbin kanlanması yani oksijenlenmesi gerekmektedir. Kalpte bulunan dört odacık kanla dolu olsa da, beslenmesi kanla sağlanmaz. Kendine gerekli olanları karşılaması için...
Kılcal Damar Çatlaması
Kılcal Damar Çatlaması
Kılcal damar çatlaması, daha çok kişilerde cilt üzerinde estetik ve aynı zamanda sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu gibi sorunların önceden önlenmesi, daha sonraki zamanlarda sizleri çok büyük problemlerle uğraşmaktan koruyacaktır. Bu nedenle kı...
Damar Açıcı Bitkiler
Damar Açıcı Bitkiler
Damar açıcı bitkiler, Vücutta bulunan damar tıkanıklığının bitkilerle tedavisi mümkündür. Herhangi bir sebepten dolayı dolaşım sisteminde bulunan damarlardaki yağ veya benzeri şekilde etkilerle damarların tıkanmasıyla oluşan damar tıkanıklığı hastalı...
Bacakta Damar Atması
Bacakta Damar Atması
Bacakta Damar Atması, genelde sıklıkla rastlanılan bir hastalıktır. Damar atması çoğunlukla kişinin vücudundaki damarlarında meydana gelen tıkanıklık sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Özellikle damarlarda oluşan tıkanıklıklar ve damar atmaları kişi acısı...

 

Yüzde Kılcal Damar Çatlaması
Burun Damar Çatlaması
Burunda Kılcal Damar Çatlaması
Kan Damarları
Damar Sistemi
Göz Damar Tıkanıklığı
Akut Kalp Damar
Damar Çatlaması
Damar Sertliği
Lazerle Kılcal Damar Tedavisi
Bacaklarda Damar Tıkanıklığı
Bacak Damar Tıkanıklığı
Atar Damar
Damar İncelmesi
Beyin Damar Tıkanıklığı
Beyin Damarlarında Daralma
Şah Damarı Tıkanıklığı
Beyin Kılcal Damar Tıkanıklığı
Ayakta Damar Tıkanıklığı
Damar Kasılması
Damar Şişmesi
Damar Yolu
Damar Kireçlenmesi
Boyun Damar Tıkanıklığı
Lenf Damarı
Aort Damarı Yırtılması
Koroner Damar
Kılcal Damar Çatlaması
Damar Açıcı Bitkiler
Bacakta Damar Atması
Popüler İçerik
Bacak Damar Tıkanıklığı
Bacak Damar Tıkanıklığı
Bacak damar tıkanıklığı, Bacaklarda yer alan damarların çeşitli nedenlerden dolayı daralması ya da tıkanması anlamına gelir. Bacak damar tıkanıklığı h...
Atar Damar
Atar Damar
Atar Damar, Atardamar, diğer bir ismi ile arter kalbin pompaladığı kanın vücudun organlarına yollayan ve dolaşım sisteminin ana elemanı olan kan damar...
Damar İncelmesi
Damar İncelmesi
Damar incelmesi, hücrelerin canlılıklarını sürdürebilmek amaçlı devamlı madde alışverişi yerine getirmek zorunda oldukları damarlarda oluşan bir hasta...
Beyin Damar Tıkanıklığı
Beyin Damar Tıkanıklığı
Beyin Damar Tıkanıklığı, Beyin damarlarında meydana gelen daralmalar ve damarların çeşitli nedenlerden dolayı tıkanması sonrasında ortaya çıkan bir ha...
Beyin Damarlarında Daralma
Beyin Damarlarında Daralma
Beyin Damarlarında Daralma: Beyin, insan vücudunda kafa tasında bulunan şekil olarak yüzeyi çıkıntılı ve iki yarım küreden oluşmaktadır. Beyin ve kafa...
Şah Damarı Tıkanıklığı
Şah Damarı Tıkanıklığı
Şah damarı tıkanıklığı, günümüzde çok sık karşılaşılan durumlardan değildir. Fakat bazı insanlarda meydana gelerek hayati tehlikelere neden olduğu içi...
Beyin Kılcal Damar Tıkanıklığı
Beyin Kılcal Damar Tıkanıklığı
Beyin Kılcal Damar Tıkanıklığı; Beyin damarlarının daralma ve tıkanması ile meydana gelen durum iskemik beyin damar hastalığı, damarın yırtılarak kanı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Aort Damarı Yırtılması
Koroner Damar
Kılcal Damar Çatlaması
Damar Açıcı Bitkiler
Bacakta Damar Atması
Yuruyememek
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yuruyememek
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021